rozwinąć


rozwinąć
Rozwinąć skrzydła (do lotu) zob. skrzydło 7.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • rozwinąć — → rozwijać …   Słownik języka polskiego

  • rozwinąć (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. rozwijać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozwinąć skrzydła — {{/stl 13}}{{stl 7}} rozszerzyć swoją działalność, zacząć odnosić sukcesy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozwinął skrzydła po wprowadzeniu wolnego rynku i upadku państwowych konkurentów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozwinąć się — Rozwija się spirala czegoś zob. spirala 2 …   Słownik frazeologiczny

  • rozwijać – rozwinąć — {{/stl 13}}{{stl 8}}{jakąś} {{/stl 8}}szybkość [prędkość] {{/stl 13}}{{stl 7}} o środkach lokomocji: osiągać jakąś prędkość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Samochód, samolot, statek rozwija jakąś szybkość. Kierowca fiata rozwinął nadmierną szybkość i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozwijać się – rozwinąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} samoistnie rozprostowywać się, rozkładać się, rozpościerać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Loki się jej rozwinęły. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} o… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozwijać — Rozwinąć skrzydła (do lotu) zob. skrzydło 7 …   Słownik frazeologiczny

  • rozwijać — ndk I, rozwijaćam, rozwijaćasz, rozwijaćają, rozwijaćaj, rozwijaćał, rozwijaćany rozwinąć dk Vb, rozwijaćnę, rozwijaćniesz, rozwijaćwiń, rozwijaćnął, rozwijaćnęła, rozwijaćnęli, rozwijaćnięty, rozwijaćnąwszy 1. «rozprostowywać coś zwiniętego,… …   Słownik języka polskiego

  • rozwijać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozwijaćam, rozwijaća, rozwijaćają, rozwijaćany {{/stl 8}}– rozwinąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, rozwijaćnę, rozwijaćnie, rozwijaćwiń, rozwijaćnął, rozwijaćnęli, rozwijaćnięty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wykształcić — dk VIa, wykształcićcę, wykształcićcisz, wykształcićkształć, wykształcićcił, wykształcićcony wykształcać ndk I, wykształcićam, wykształcićasz, wykształcićają, wykształcićaj, wykształcićał, wykształcićany 1. tylko dk «dać komuś wykształcenie,… …   Słownik języka polskiego